Từ rất lâu, con người sử dụng tỏi như một loại gia vị không thể thiếu