Không chỉ là 1 gia vị quen thuộc, tỏi còn là 1 vị thuốc tuyệt vời,