Họa sĩ sơn dầu Choo Keng Kwang, 81 tuổi, đã ăn khoảng 3 tép tỏi đen