Tỏi có hàm lượng cao các hợp chất chống oxy hoá như allicin, liallyl sulfide, ajoene…