Tỏi được biết đến như một loại gia vị tuyệt vời trong đời sống hàng ngày