Tỏi một tép (còn gọi là tỏi cô đơn, tỏi mồ côi) ở huyện đảo Lý