Tỏi đen được lên men sau một quá trình rất kỳ công, công nghệ này được