Theo Đông y, tỏi vị cay, tính ấm, có tác dụng giải cảm, giải độc, hạ