Tỏi rất có lợi cho sức khỏe chúng ta, nhưng cách dùng thế nào thì không