Từ thời xa xưa các người thợ hy lạp đã biết sử dụng tỏi đen như