Khá nhiều người khi được cho biết về tỏi đen đa số lạ lẫm không biết