Từ xa xưa cách tỏi vẫn luôn được biết đến như một loại gia vị nấu