Tỏi đen được lên men từ tỏi thường qua một quá trình khá phức tạp và