Tỏi đen (Black garlic) là tỏi được chọn lọc cẩn thận rồi trải qua một quá