Tỏi và gừng không chỉ là những gia vị thường gặp, chúng còn là những vị